Styret har følgende undergrupper:

Valgkomité

Haakon Larsen
haalar@online.no
Tlf. 901 73 515

Sven Erik Ottersen
sveneriko@online.no   
Tlf. 906 25 046

Kjetil Hillestad

kj-hil@online.no

Tlf.: 92263056

 

 

 

Redaksjonen for På Jakt og Vakt oppnevnes av styret.

Johs Bjørndal
Tlf. 915 54 307
jobj@cowi.com

Gudveig Henryette Aaby
Tlf. 936 74 092
gudveig.henryette@gmail.com

Turid Birkenes
Tlf. 478 85 777
tubirken@online.no

Stein Erik Kirkebøen
Tlf. 911 39 562
stein.erik.kirkeboen@outlook.com

Nina Omland
Tlf. 416 52 425
nina-oml@online.no

 

Kalenderkomiteen: Styret oppnevner hvert år en gruppe for redigering og produksjon av årets kalender. Arbeidskomiteen for kalenderen 2021 er: Steinar Ågren Helgesen og Anne-Gurin Garvik.

 

Regnskap og forretningsførsel:
Berit Nybø er engasjert som Historielagets regnskapsfører.
e-post:beritnybo@gmail.com

Historielagets bankkontonummer: 1609 08 51962

Historielagets organisasjonsnr:  985 360 626

Historielagets Vipps nummer: 91 747