Vårtur 2024

Vårtur 2024

Visste du at det spøker på torsdager under fullmånen på Spillemannshaugen i Borreparken;
at Quisling holdt taler på ungdomsstevner i perioden 1935–44 på et podium bygget opp foran
en av de største gravhaugene; at kommisjonsmedlem, kommandørkaptein Søren Adolph
Bille, glemte igjen sin ridepisk på ferjen fra Jeløya til Horten og dermed måtte overnatte på
Horten gård, noe som resulterte i at han fant nettopp Horten som et utmerket sted for en
marinebase; eller at Norge som en stor sjøfartsnasjon under andre verdenskrig, gjorde en
betydelig innsats overfor sine allierte med frakt av nødvendig utstyr via konvoier? Dette og
mer til fikk en gruppe på 58 interesserte medlemmer av Historielaget høre mye om på
vårturen 4.mai.
Borrehaugene er en av Nord-Europas største samlinger av gravhauger fra yngre jernalder og
vikingtid. Det kan ha vært et maktsenter i Viken der personer av kongeslekt ble gravlagt for å
hevde herredømme i regionen. Utgravningene startet i 1823. Den gang fant man 11
gravhauger. I nyere tid har moderne teknologi med georadarer etc. bidratt til mer omfattende
funn, senest i 2007. Pr. i dag er 50 gravhauger avdekket. Det er fjernet tett barskog på
området slik at alle haugene er synlige. Det som har fått stå igjen er gamle, solitære løvtrær.
Vi fikk også et besøk i Gildehallen. Dagens hall er ikke en kopi, men en tenkt versjon av
hvordan det kan ha sett ut. Gildehallene, i motsetning til langhusene som var boliger, ble
benyttet til seremonier, fester og forhandlinger. Etter omvisning av to kunnskapsrike guider
ble det servert lunsj i vikingsenterets kafeteria.
Deretter gikk turen til Karljohansvern og Marinemuseet i Horten. Underveis var vi så heldige
å få en bonusguide – Kari Frodesen – et av våre medlemmer, som fortalte om Hortens
historie og om egen oppvekst på Karljohansvern. Vi fikk også en ekstra rundtur i Horten. Her
er mye gammel trehusbebyggelse, nesten en sørlandsidyll.
Unionskongen Karl Johan satte i gang byggingen av Karljohansvern som et marineverft i
høsten 1818. Utbyggingen ble starten på utviklingen av Horten by. Marinemuseet har en stor
samling av gjenstander fra Norges maritime historie. De som ønsket det, fikk også komme
om bord i ubåten Utstein som var i tjeneste fram til 1990.
Marinebasen lå utsatt til ved inngangen til andre verdenskrig. Anlegget ble først bombet av
tyske fly, senere også av engelske, for å ramme den tyske aktiviteten her under krigen.
Området er i dag delvis fredet og fremstår som et vakkert stykke kulturhistorie med kultur- og
næringsliv, fotomuseum, kunstgalleri og rekreasjon, i tillegg til noe militær virksomhet.
Dette ble alt i alt en flott tur. Værgudene var med oss, bussjåføren valgte å kjøre den
«gamle» veien som delvis går langs kysten med mye fin utsikt. Og sist, men ikke minst,
mange hyggelig deltakere.