Spennende omvisning på Grefsen Kirkegård

Spennende omvisning på Grefsen Kirkegård

Publisert av Kari R. Authén den 20.06.23.
Styremedlem i Historielaget Anne -Gurin Garvik, som har vært ansatt i Gravferdsetaten i 35 år, holdt en særdeles innholdsrikt og interessant omvisning på Grefsen kirkegård. Her fikk de fleste lære noe nytt. Hun fortalte om kirkens historie, planlegging av beplantning, gravferdsskikker for de ulike trossamfunn og regler knyttet til gravplasser. Kirkegården har flere avdelinger som egen minnelund, et nytt område der gravene ligger i et område med naturstein og ville planter samt område for romfolk og nonnene fra St.Joseph søstrene på Vestre Grefsen. Vi hadde leid inn guideutstyr for anledningen. Det fungerte bra, ikke bare for hørselssvake, men for alle som stod litt unna vår guide.