Historielagets nettbaserte bildebase er del av en større base som omfatter bilder fra alle historielagene i Oslo-området. Alle bilder er tilgjengelige i en nettbasert løsning som er utviklet av Deichmanske bibliotek.

Du kan søke på ord eller bokstavkombinasjoner enten i Historielagets bilder eller i den totale bildesamlingen. Eller du kan bla i Historielagets bildearkiv.

Søk i Historielaget Grefsen – Kjelsås – Nydalens bilder

Søk i alle historielagenes bilder

Bla i Historielagets bildearkiv