Historielaget opprettet i 1995 lagets kulturvernpris for å oppmuntre beboere i området vårt til å ta vare på bygningsarven. Denne angår først og fremst eierne, men også alle oss andre som bor i området og som enten gleder seg over en vakker bygning som bevares eller ergrer seg over en verdifull bygning som går tapt. De første prisene er da også knyttet til bygningsvern. Senere er formålet utvidet ved at prisen er tildelt kulturvern i videre forstand. Dette er i tråd med lagets vedtekter, jfr. paragraf 1. Etter at laget har høstet erfaringer gjennom utdelinger av prisen gjennom 10 år, har styret funnet det hensiktsmessig å nedfelle noen enkle retningslinjer for videre utdelinger.

Paragraf 1
Historielagets kulturvernpris gis til privatpersoner, frivillige organisasjoner, bedrifter eller skoler som har gjort en innsats for kulturvernet i lagets nedslagsfelt.

Paragraf 2
Kulturvernprisen kan deles ut årlig.

Paragraf 3
Prisen består av kr 20.000,– og et diplom. Midlene kan brukes fritt av mottaker. Prissummen kan justeres av det til en hver tid sittende styre.

Paragraf 4
Historielagets medlemmer kan sende inn begrunnede forslag til kandidater. Forslagene må være innkommet før 15. januar for å bli vurdert til årets utdeling. Utdelingen skjer på Historielagets årsmøte eller slik styret bestemmer.

Paragraf 5
Historielagets styre oppnevner hvert år et utvalg på 3 medlemmer til å vurdere kandidater. To av medlemmene skal være fra styret. Utvalget innstiller egnet kandidat. Styret fatter endelige vedtak.
Kulturvernkomiteen 2019: Nina Omland, Tove Marit Hasle og Haakon Larsen.

– – –

Følgende personer og institusjoner har fått Historielagets kulturvernpris:

1995: Torbjørg og Johan Andersen, «Villa Høybo».

1996: Sigrid og Trygve Walstad, Kjelsås gård.

1997:St. Josephsøstrene, Vestre Grefsen gård.

1998: Nydalen Samfunnshus, «Dampen».

1999: Grefsen Skolekorps.

2000: Norsk Veteranvognklubb.

2001: Bygningsfellesskapet rundt Fjeldstad Café.

2002: Disen gårds venner.

2003: Grefsen og Kjelsås Husflidslag

2004: Solemskogen Vel.

2005: Maridalen Bygdetun                                                                                       

2006: Kirsti Nordbyhaug

2007: Olle Cederbrand

2008: Nydalens Sangforening

2009: Familieselskapet Det virkelig gode liv

2010: Freddy Hansen

2011: Finn Geiran

2012: Dobbelttak og langpasninger v/Kjell Øren

2013: Jørn Simen Øverli 

2014: Talefoten 

2015:  Uteliggerhytta til Harald Grande v/Håvard Pedersen

2016: Aksjonsgruppa Nei til ødeleggelse av nedre Grefsen.

2017: Tove Siljeholm og Ivar Christiansen

2018: Asbjørg Hammer

2019: Singalong/Singalongkidz ved Anne-Grete Akselsen

2020: Myrer borettslag

2021: Tor Øystein Olsen/Maridalens venner