Spennende funn i Lillomarka

Spennende funn i Lillomarka

Årets fullmånemøte var viet kulturminner i Lillomarka. Dem er det mange av og Håvard Pedersen ga en oversikt om alt fra fangstgroper til uteliggerhytter. Mens Kim Steinar Kværner-Strømberg gikk nærmere inn på det som ligger gjemt under bakken og er av metall og hvordan han finner og registrerer funn.

Les mer