På grunn av den generelle smittesituasjonen og de smittevernregler som til enhver tid gjelder, har vi foreløpig stanset alle aktiviteter. Vi ser fram til å komme igang igjen.