Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen
Postadresse

Postboks 49 Nydalen
0409 Oslo

Org nr

985 360 626