Kulturvernprisen 2022

Kulturvernprisen 2022

Kulturvernprisen 2022 til Øyvin Rannem Det lyktes i år Historielagets priskomité å overraske prisvinneren på årsmøtet. Øyvin Rannem viste ekte forbauselse da han ble tildelt prisen – og diplomet han selv har designet. Hele begrunnelsen står på diplomet. Det er både den mangeårige og fortsatt pågående innsatsen med å tegne ut På Jakt og Vakt, og innsatsen med å restaurere huset til Grefsen og Disen Vel, som ligger bak den velfortjente tildelingen. Gratulerer! Bildetekst: En overveldet prisvinner flankert av Nina Omland fra priskomitéen og historielagets nylig gjenvalgte leder Tore Faller. Foto: Vidar Ruud. I tillegg ble Gudveig Henryette Aaby og Kari Walstad Dahl utnevnt som nye æresmedlemmer for sin mangeårige innsats for historielaget.

Les mer