Årsmøte 15.03.2022

Årsmøte 15.03.2022

Publisert av Kari R. Authén den 20.03.22. Oppdatert 21.03.22.

Men selv om pandemien er på hell er det fortsatt en dyster tid, i sin velkomst minnet lagets
leder Tore Faller om det. Han siterte fra riksantikvar Hanna Geirans artikkel i Dagsavisen. Å
ta kulturarven fra et samfunn er menneskerettighetsbrudd. Og husk at Ukrainas kulturarv
også er vår kulturarv, siterte han.
Selve årsmøtet gikk greit unna, årsmeldingen ble gjennomgått av møteleder Frank Åge
Fjellbekk og regnskapet av kasserer Berit Nybø, uten at det framkom innvendinger av noe
slag. Valgkomitéleder Haakon Larsen meddelte at de styremedlemmene som var på valg
hadde sagt seg villige til å fortsette, styret er dermed uendret etter årsmøtet.
Da det formelle og utdeling av kulturvernprisen (se egen sak) var unnagjort viste
jernbaneentusiasten Stein Olav Hohle lysbilder fra sin ungdomstid ved Gjøvik- og
Bergensbanen, og fra sitt senere virke som damplokomotivfører på Urskog-Hølandsbanen.
Han fortalte blant annet at han ble sendt til rektor Marius Sandvei på Grefsen gymnas fordi
han skulket skolen for å være med i lokomotivet på vet tog til Ål. Her møtte han noe større
forståelse enn han hadde regnet med.
Stein Olav Hohle viste bilder fra tog og stasjoner på Gjøvikbanen slik de framsto for drøyt 50
år siden, her Sandermosen stasjon.