Besøk på Engebråten skole

Besøk på Engebråten skole

Publisert av Kari R. Authén den 06.01.23. Oppdatert 11.01.23.

Engebråten skole ønsker velkommen til omvisning.  Dette kan bli et gjensyn for tidligere elever og nyttig informasjon for nyinnflyttede. Vi vil få et historisk tilbakeblikk, status og fremtidsplaner. Det vil bli orientering i plenum før omvisningen. Det er ingen påmelding, alle er velkommen til  kl. 18:00. Frammøte utenfor hovedinngangen.