Byvandring i Kvadraturen 13.september

Byvandring i Kvadraturen 13.september

Publisert av Kari R. Authén den 28.06.22. Oppdatert 14.09.22.
25 personer møtte fram til omvisning i Kvadraturen med byantikvar Janne Wilberg. Omvisningen var en gave fra henne i forbindelse med vårt 40 års jubileum. Pga smitteverntiltak har det tatt litt tid for å få realisert gaven. I strålende høstsol møttes vi på Akershus Festning. Wilberg, som er en svært kunnskapsrik fagperson, fortalte om deler av festningens historie fram til vår tid der arealutnyttelse, fortetting og bevaring står sentralt. Hun reiste spørsmålet om hvem byfornyelse skal være for: deg og meg, eller de som eier bygningsmassen (både norske og utenlandske eiere). Hun spør: Hva ønsker vi at byen skal signalisere? I dag er byggene i området brukt til en mengde aktiviteter, ikke bare næring eller bolig. Her er det rom for gründere, kunstnere, uterom for lek og fysisk aktivitet. Det er et ønske om økt flerbruksaktivitet i hele området. Vi hadde en flott tur og takker byantikvaren for gaven.