Fullmånemøte 17.november

Fullmånemøte 17.november

Publisert av Kari R. Authén den 19.11.21. Oppdatert 20.11.21.

Årets fullmånemøte på Trollvannstua

Fotograf Vidar Rud viste bilder fra fabrikken som smeltet om skrapjern til armeringsjern , spiker osv. Abeidsforholdene var særdeles dårlige etter dagens standard, men relativt godt lønnet,

I dag er samme område omdisponert til 10.000 arbeidsplasser innen media og kultur samt 3000 boliger.

Les mer her.https://no.wikipedia.org/wiki/Christiania_Spigerverk