HVEM FORTJENER HISTORIELAGETS KULTURVERNPRIS 2023?

HVEM FORTJENER HISTORIELAGETS KULTURVERNPRIS 2023?

Publisert av Kari R. Authén den 31.10.23.
HVEM FORTJENER HISTORIELAGETS KULTURVERNPRIS 2023?
Historielaget deler årlig ut en kulturvernpris på kr 20 000 og et diplom. Øyvin Rannem fikk den for 2022 for mangeårig arbeid med layout på medlemsbladet 'på jakt & vakt' og innsatsen med å restaurere Grefsen og Disen velhus, 'Svetter'n'.

I vedtektene står det:
Historielagets kulturvernpris gis til privatpersoner, frivillige organisasjoner, bedrifter eller skoler som har gjort en innsats for kulturvernet i lagets nedslagsfelt.

Tidligere vinnere, se https://www.historielaget-gkn.no/Kulturvernprisen/

Send forslag til Nina Omland, nina-oml@online.no innen 15. januar 2024.
Prisen blir delt ut på årsmøtet 7. mars 2024.