Kulturvernprisen 2019 er delt ut

Kulturvernprisen 2019 er delt ut

Publisert av Kari R. Authén den 13.10.21.

KULTURVERNPRISEN

2019

tildeles

SingAlong og SingAlong Kidz

v/Anne-Grete Akselsen,

øvrige ledere og frivillige medarbeidere

 

med følgende begrunnelse:

SingAlong er svaret på et viktig spørsmål som ble stilt i Grefsen menighet høsten 2010: Kunne noen starte et kor for mennesker med spesielle behov? Anne-Grete Akselsen, sammen med flere andre tok utfordringen og startet opp SingAlong samme høst.

SingAlong er blitt et stort musikalsk arbeid for mennesker med funksjonshemning og spesielle behov i hele Oslo. Det startet som et samarbeidsprosjekt mellom to menigheter, Grefsen og Nordberg, men er nå blitt et by-omfattende tiltak. Etter hvert ble det også utvidet med et barnekor, SingAlong Kidz. Arbeidet kunne ikke gitt slike resultater uten innsatsen fra alle frivillige i Grefsen menighet.

SingAlong har skapt et trygt og stimulerende fellesskap hvor deltagerne synger, ler og har det gøy sammen. SingAlong møtes til ukentlige øvelser, åtte ganger før julespillet og åtte øvelser før påskespillet.  I 2020 kunne de feiret 10-års jubileum.

SingAlong er et viktig og nyskapende arbeid. De bruker tekster, sang, musikk, bilder og dramatisering i sin formidling. De formidler vår kulturarv med stort alvor, begeistring og spilleglede, og skaper forestillinger som bryter ned skillelinjer og berører alle som er til stede.

Historielaget Grefsen – Kjelsås – Nydalen gir prisen på kr 10.000,- til SingAlong og SingAlong Kidz v/Anne-Grete Akselsen og øvrige ledere og frivillige medarbeidere.

 

 

Tore faller                                                                                                Nina omland

Leder av historielaget                                                                   Leder av kulturvernprisen