Skilt ved Nydalsbakken

Skilt ved Nydalsbakken

Publisert av Kari R. Authén den 07.09.21. Oppdatert 08.09.21.

Historielaget ledet en markering av oppsatt informasjonsskilt ved
Nydalsbakken. Til stede var leder i bydelsutvalget, representanter fra
Nydalens skiklubb som hadde tatt initiativet til skiltingen,
Miljøforeningen Akerselvas venner og Oslo Elveforum som hjalp med å
lage et forslag til skilt. Forslaget ble så overtatt av Bymiljøetaten
som har laget en forenklet versjon med informasjon om bakken som ble
åpnet i 1914 og var i bruk som en av Norges viktigste hoppbakker frem
til den ble nedlagt i 1953.
Til sammen var ca 20 personer til stede.

 

Foto: Anne-Gurin Garvik