Spennende funn i Lillomarka

Spennende funn i Lillomarka

Publisert av Kari R. Authén den 13.11.22.

Peisestuen på Trollvannet var fylt opp  med medlemmer som fikk en spennende innføring i hvilke funn de to foredragsholderne har gjort. sett før. med kunnskap og metalldetektor har de gjort mange funn. Noen stammer helt fra eldre jernalder, andre sannsynligvis fra felttoget til Karl 12. i 1716.

Gjenstander fra tidligere tider finnes det nesten over alt i vår bynære skog, men spesielt i området Linnerudseterhøgda – Storhaug og lia ned mot Setertjern ligger kulturminnene tett. Her har de to herrene funnet blant annet et sølvsmykke fra 1600-tallet, men også en fot av bronse som kan være så mye som 2500 år gammel. Pluss en diger blykule og noen svenske hestesko som tyder på at en svensk forpatrulje her møtte motstand for 300 år siden.

Det har vært stor aktivitet i området, ikke minst utvinning av jern. Det er tilogmed funnet jern i Italia som høyst sannsynlig har sin opprinnelse her. Det er innholdet av mangan som gir en pekepinn om nettopp dette. Håvard Pedersen pekte på viktigheten av å se disse funnene i sammenheng: utvinning av jern, produksjon av bruksgjenstander og transportveier. Han levendegjør Lillomarkas historie på en måte som fenger, ikke minst for skolebarn.

Men å finne og levere inn kulturminner er ikke det samme som at de blir dokumentert og verifisert. Håvard og Kim uttrykte frustrasjon over at arkeologene hos Byantikvaren må prioritere betale oppdrag, altså undersøkelser der det skal foretas utbygging. De har liten kapasitet til å undersøke funn i marka. – Men det er et lyspunkt at Bymiljøetaten nå betaler for at områder der det skal foretas skogsdrift blir undersøkt, sa Håvard Pedersen. Selv om bakgrunnen for dette ikke er hyggelig, nemlig skogsmaskinenes rasering av den såkalte Gamle gruvevei i 2020, en hendelse som fikk et politisk etterspill.

 

Bildetekst:

Kim Steinar Kjærner-Strømberg (t.v.) og Håvard Pedersen kan fornøyd konstatere at deres opptreden på fullmånemøtet falt i god jord og utløste mange interesserte spørsmål.