Spennende tur til Linderudseter

Spennende tur til Linderudseter

Publisert av Kari R. Authén den 15.09.21.

Rundt Linderudseter er det gjort funn av artefakter som kan dateres helt tilbake til jernalderen. Her har det vært jernutvinning og det er gjort funn av kullgroper og jernvinner samt noe som antas å være en gravrøys. Denne aktiviteten la grunnlag for bosetting i området rundt, senere kanskje så langt opp som Groruddalen. Kullmilene trengte mye trevirke til produksjon av kull og stort uttak av trær ga åpne områder som kunne benyttes som beitemark for husdyr. Derav tror man at Linderudsetra ble plassert akkurat her.

Norsk jern inneholder mye mangan som gjør det mer rustbestandig og dette var en ettertraktet vare for eksport. Norsk jern er funnet igjen helt ned til Lombardia i Italia.

Våre to kunnskapsrike følgesvenner har gjort mange funn i Lillomarka. Det har vært beltespenner, hestesko, smykker, mynter kniver og ljåer. De har tillatelse til å bruke metalldetektor, noe som er et viktig verktøy i deres arbeide. Mulige funnsteder som kan tidfestes til før reformasjonen er fredet, det vil si at ingen andre enn byantikvaren kan forestå undersøkelser .

Alt dette finnes så og si rett utenfor vår egen stuedør, mange har kanskje gått akkurat her uten å vite hvilke skatter som ligger begravet. Det er viktig at så mye som mulig kan bli gravet opp registrert hos byantikvaren før det er for sent.

Her kan du lese mer om alle de funnene våre følgesvenner har avdekket.