Tur til Maridalen Bygdetun 24.mai

Tur til Maridalen Bygdetun 24.mai

Publisert av Kari R. Authén den 18.04.22. Oppdatert 13.12.22.

 

Maridalen Bygdetun ble stiftet i 1999 og er det eneste bygdetunet i Hovedstaden. Stifterne har sikret at verdifull lokalhistorie er bevart for fremtiden. Historielaget belønner Bygdetunet med kulturvernprisen i 2006. Ved 100-års markeringen for unionsoppløsningen i 1905 ble det arrangert flere arrangementer ved kirkeruinene. Blant annet ble prosjektet «Margaretakirken i fordums drakt» i regi av Maridalen Rotaryklubb avsluttet, resultatet kan ses både utendørs ved kirkeruinene og innendørs i fjøset. Maridalen venners Årsskrifter er unike kilder til studier av bakgrunn og oppfølging.
De siste årene har aktiviteten på tunet vært laber som følge av covid-19. Normalt er det tre åpne arrangementet i året: kirkekaffe etter pinsegudstjeneste i ruinene, høstmarked i september og julegrantenning i advent.

Stein Øberg fortalte at det I år vil bli flere arrangementer i tilknytning til at Bygdetunet er tildelt midler fra Riksantikvaren til synliggjøring av den eldste kjente ferdselsveien mellom Hadeland og middelalderbyen Oslo: Bygata. Bygdetunet er medlem i Fellesrådet for historielagene i Oslo, som Øberg leder. Ettersom bedre vern av kulturminner i utmark og ferdsel gjennom marka er temaer som Fellesrådet har engasjert seg i, var det selvsagt å støtte opp om en søknad fra Bygdetunet om å få støtte fra den spesielle tildelingen i frivillighetsåret 2022 til historiske ferdselsårer.

Planen er å merke mest mulig av stien mellom Hammeren og Søsterkirkene på Hadeland, samt gjøre Bygdetunet til informasjonssenter for ferdsel gjennom Nordmarka gjennom tidene. Til stede var stifinner Ståle Pinslie og gode støttespillere. Særlig leder av Maridalens venner, Tor Øystein Olsen, ble takket for sin årelange støtte til Bygdetunet og publisering av historiske skrifter, hele tre hefter om ferdselsveier er skrevet av Ståle Pinslie. Det første ble utgitt i 2017 og to kom i 2021. 

Vaflene gikk ned på høykant i hyggelige og varme omgivelser. Det ombygde vedskjulet er blitt til en lun vaffelbar med førsteklasses betjening. 
Stor takk til vertskapet, med leder Tori Bakke og nestleder Lars Flugsrud i spissen

Det blir spennende å følge med på programmet. Flere etterlyste et arrangement hvor en kan gå på noen av stiene sammen. Det blir det sikkert anledning til. De som vil prøve seg på egenhånd finner Ståle Pinslies gjenoppdagede stier i årbøkene og på Ut.no.