Vårtur 2024

Vårtur 2024

Publisert av Kari R. Authén den 05.05.24.

Visste du at det spøker på torsdager under fullmånen på Spillemannshaugen i Borreparken, at Quisling holdt taler på ungdomsstevner i perioden 1935-44 på et podium bygget opp foran en av de største gravhaugene, at kommisjonsmedlem KK Bille glemte igjen sin ridepisk på Horten gård og dermed måtte overnatte her, noe som resulterte i at han fant nettopp Horten som et utmerket sted for en marinebase, eller at Norge som en stor sjøfartsnasjon under WW2 gjorde en betydelig innsats ovenfor sine allierte med frakt av nødvendig utstyr via konvoier? Dette og mer til fikk en gruppe på 58 interesserte medlemmer av historielaget høre mye om på vårturen 4.mai.

Borrehaugene er en av Nord-Europas største samlinger av gravhauger fra yngre jernalder og vikingtid. Det kan ha vært et maktsenter i Viken der personer av kongeslekt ble gravlagt for å hevde herredømme i regionen. Utgravningene startet i 1823. Den gang fant man 11 gravhauger. I nyere tid har moderne teknologi med georadarer etc. bidratt til mer omfattende funn, senest i 2007.  Pr.idag er 50 gravhauger avdekket. Det er fjernet tett barskog på området slik at alle haugene er synlige. Det som har fått stå igjen er gamle, solitære løvtrær.

Vi fikk også et besøk i Gildehallen. Dagens hall er ikke en kopi, men en tenkt versjon av hvordan det kan ha sett ut. Gildehallene, i motsetning til langhusene som var boliger, ble benyttet til seremonier, fester og forhandlinger. Etter omvisning av to kunnskapsrike guider ble det servert lunsj i vikingsenterets kafeteria.

Deretter gikk turen til Marinemuseet. Underveis var vi heldige å få en bonusguide - Kari Frodesen- et av være medlemmer, som fortalte om Hortens historie og om egen oppvekst på Karljohansvern. Vi fikk også en ekstra rundtur i Horten. Her er mye gammel trehusbebyggelse, nesten en sørlandsidyll.

Unionskongen Karl Johan satt i gang bygging av Karljohansvern som et marineverft i høsten 1818. Utbyggingen fikk stor betydning for utviklingen av Horten by. Marinemuseet har en stor samling av gjenstander fra Norges maritime historie. De som ønsket det, fikk også komme om bord i ubåten Utstein som var i tjeneste fram til 1990.

Marinebasen lå utsatt til ved inngangen til WW2. Anlegget ble først bombet av tyske tropper, senere også av engelske for å ramme den tyske aktiviteten her under krigen.

Området er i dag delvis fredet og fremstår som et vakkert stykke kulturhistorie med kultur- og næringsliv, fotomuseum, kunstgalleri og rekreasjon, i tillegg til noe militær virksomhet.

Dette ble alt i alt en flott tur. Værgudene var med oss, bussjåføren valgte å kjøre den «gamle» veien som delvis går langs kysten med mye fin utsikt. Og sist, men ikke minst mange hyggelig deltakere.