Vårtur til Østfold

Vårtur til Østfold

Publisert av Kari R. Authén den 10.05.22.
I strålende vårvær gikk turen denne gang til Østfold og Sarpsborg. Første stopp var Borgarsyssel museum med omvisning og lunsj. Borgarsyssel Museum er et museum i Sarpsborg, som ligger i enden av byens gågate, rundt Nikolas-ruinen fra 1115. Museet ble etablert i 1921 av frivillige. Siden 1951 har området huset fylkeskonservatoren, og siden 2010 hovedkontoret for papaplyorganisasjonen Østfoldmuseene. Museet er oppkalt etter det gammelnorske navnet på Østfold fylke. På Borgarsyssel er det over 20 bygninger og 23 000 gjenstander. Museet bidrar til å gjøre det lettere å forstå hvordan fabrikkarbeidere, bønder og prester bodde i de tre forrige århundrene.
Deretter stod Hafslund hovedgård på programmet. Hafslund hovedgård er en gammel herregård på Hafslund i Sarpsborg, og er i dag et fredet kulturminne.
Hafslund hovedgård har godt bevarte bygninger og interiører. Gården har vært eid av flere kjente personer, blant andre Marcus Gjøe Rosenkrantz og Maren Juel. Hovedbygningen er fra 1758–1762 og ble restaurert i 1936–1937. Hafslund hadde status som adelig setegård, men mistet adelsprivilegiene i 1825. Gjennom det meste av 1800-tallet var Hafslund eid av et konsortium av trelasthandlere, og var både en av de største trelastvirksomhetene i Norge og en av de største private skogeierne på Østlandet. Eiendommen omfattet privilegerte sagbruk med utgangspunkt i de verdifulle fallrettighetene i Sarpsfossen, rundt 340 000 dekar skog i Østfold og Østerdalen og en mengde plasser og leilendingbruk. I 1894 ble eiendommen solgt til det konsortiet som ble starten på energiselskapet Hafslund. Navnet Hafslund, som er satt sammen av det norrøne mannsnavnet Hafr og lundr («lund»), blir nevnt for første gang i et brev fra 1344. I parken ved Hafslund hovedgård ligger helleristninger som er 3000 år gamle.
Til sist Storedal kultursenter. Erling Stordahls store visjon med Storedal Kultursenter, var å gi kunst- opplevelser til synshemmede. Alle skulle og skal ha mulighet til å oppleve kunst og natur på Storedal, og det ved bruk av alle sanser. Skulpturene som står plassert rundt omkring på senteret, utført av ulike kunstnere, appellerer derfor til følelsessansen. Erling Stordahl visste at hendene var et svært viktig redskap til opplevelse av kunst for alle. Ønsket om å ta og føle på det man opplever er stort, både for seende og synshemmede.