Vi sjekker interessen for medlemstur sept. 2023!

Vi sjekker interessen for medlemstur sept. 2023!

Publisert av Kari R. Authén den 07.03.23.
Det er stor interesse for denne formen for turer og vi må derfor være raskt ute med å booke hotellrom. Vi ber derfor om at de som kan være interesserte melder fra om dette innen 10.mars til epost: post@historielaget-gkn.no. Vi er klar over at fristen er kort, men vi trenger å få et estimat på hvor mange som kan ønske å være med . Vi understreker at dette ikke er en bindende påmelding. Vi håper at riktig mange vil bli med på denne flotte muligheten til å besøke et litt annerledes område, og kommer tilbake med mer informasjon om ikke lenge.